حراج!
مجموعه آموزشی مهندسی معماری

مجموعه آموزشی فارسی، تصویری و مالتی مدیای Architectural Engineeringمجموعه آموزشی مهندسی معماری

۸۵,۰۰۰ تومان ۷۲,۲۵۰ تومان

 • مجموعه کاملی از نرم‎افزارهای ویژه مهندسی معماری
 • بیش از 500 پلان آپارتمانی، مسکونی و ویلایی با فرمت DWG
 • ۱۹۰ ساعت آموزش، به شیوه مالتی مدیا و به زبان فارسی
 • بیش از 10000 عکس معماری داخلی
 • به همراه مجموعه‎ای از آموزشها و کتابهای الکترونیک

100 در انبار

ویژگیهای مجموعه آموزشی مهندسی معماری

 • مجموعه کاملی از نرم‎افزارهای ویژه مهندسی معماری
 • بیش از ۵۰۰ نقشه و پلان آپارتمانی، مسکونی و ویلایی با فرمت DWG
 • بیش از ۱۰۰۰۰ عکس معماری داخلی
 • به همراه مجموعه‎ای از آموزشها و کتابهای الکترونیک
 • آموزش به شیوه مالتی مدیا و به زبان فارسی
 آنچه در مجموعه آموزشی مهندسی معماری خواهید آموخت:
 • آموزش AutoCAD 2015
 • آموزش ۲۰۲۰Design
 • آموزش Kitchen Draw 6
 • آموزش کاربرد فتوشاپ در معماری
 • آموزش ۳D Home Architect
 • آموزش V-ray
 • آموزش متره و برآورد
 • آموزش ArchiCad 15
 • آموزش Revit Architecture
 • آموزش کاربرد ۳D Max در معماری
 • آموزش Sketchup
نرم افزارهای موجود در مجموعه آموزشی مهندسی معماری
·         My Home Designer 6.405

·         Punch! Super Home Suite 3.5.2

·         Room Arranger 7.4.3

·         Sweet Home 3D 4.3

·         TurboCAD Pro Platinum 20.2 32bit

·         TurboCAD Pro Platinum 20.2 64bit

·         ADeko IntelliCAD 6

·         Autodesk Revit Architecture 2015 UR2 64bit

·         BricsCad Platinum 14.2.17.35160

·         CAD International Landworks Pro 5.90

·         CAD Viewer 12 A.02

·         CutMaser2D 1.3.3.1

·         Fast Plan 12.0

·         FloorPlan3D 11.2.6 32bit

·         HGTV Home & Interior Painter 3.8.7

·         HGTV Home & Landscape Platinum Suite 12.01

·         SketchUp Pro 2015 32bit

·         SketchUp Pro 2015 64bit

·         Truncad 3DGenerator 10.0.31

·         Vray  for 3D max 2013 32&64 bit

·         AutoCad 2015 2D&3D 64bit

·         Kitchen Draw 6

·         ۲۰-۲۰ Design 9.1

·         ۳D Home Architect Designer Suite  ۸ ۲.۵۰

·         ۳rd PlanIt 9.04

·         Acme CAD Converter 2014 8.6.5

·         AcroPlot Pro 2011.05.25

·         ArchiCAD DoubleCAD XT Pro 3.8.7.31

·         ۱۸.۰ ۶۴bit

·         Artlantis Studio 5.1.2 32bit

·         Artlantis Studio 5.1.2 64bit

·         Ashampoo Home Designer Pro 2 2.0

·         AutoDWG DWGSee Pro 2013

·         Chief Architect Premier X6 16.3 32bit

·         Chief Architect Premier X6 16.4.1 64bit

·         DeskCalc 5.2.13

·         DreamCalc Pro 4.9

·         DWG To PDF Converter Software 7.1

·         Esperient Creator Enterprise 3.8.0.2270

·         Flow Architect Studio 3D 1.8.7

·         Home Plan Pro 5.2.26

·         IMSI Kitchen Draw 5

·         LibreCAD 2.0.4

·         My Home Designer 6.405

·         Punch! Super Home Suite 3.5.2

·         Room Arranger 7.4.3

·         Sweet Home 3D 4.3

·         TurboCAD Pro Platinum 20.2 32bit

·         TurboCAD Pro Platinum 20.2 64bit

·         ADeko IntelliCAD 6

·         Autodesk Revit Architecture 2015 UR2 64bit

·         BricsCad Platinum 14.2.17.35160

·         CAD International Landworks Pro 5.90

·         CAD Viewer 12 A.02

·         CutMaser2D 1.3.3.1

·         Fast Plan 12.0

·         FloorPlan3D 11.2.6 32bit

·         HGTV Home & Interior Painter 3.8.7

·         HGTV Home & Landscape Platinum Suite 12.01

·         SketchUp Pro 2015 32bit

·         SketchUp Pro 2015 64bit

·         Truncad 3DGenerator 10.0.31

·         Vray 2013 for 3D max

 

مطالب اتوکد دو بعدی:

 • فصل اول: مفاهیم اولیه اتوکد و نقشه برداری
 • فصل دوم: آشنایی با AutoCAD 2015
 • فصل سوم: شروع کار با AutoCAD 2015
 • فصل چهارم: مفاهیم بنیادی در اتوکد
 • آشنایی با نوار ابزار استاندارد در اتوکد
 • فصل پنجم: ترسیمات دو بعدی – ترسیم اشکال هندسی
 • فصل ششم: ترسیمات دو بعدی – ترسیم اجسام ساده و مرکب
 • فصل هفتم: ابزارهای کمک ترسیمی
 • فصل هشتم: دستورات ویرایش دوبعدی
 • فصل نهم: کنترل صفحه تصویر و هاشورزنی
 • فصل دهم: ویژگیهای اجسام و مدیریت لایه‎ها
 • فصل یازدهم: قید گذاری موضوعات
 • فصل دوازدهم: متن و ویرایش متن
 • فصل سیزدهم: اندازه گذاری
 • فصل چهاردهم: مباحث تکمیلی در اتوکد
 • فصل پانزدهم: آشنایی باAutodesk 360 & BIM 360
 • فصل شانزدهم: عناوین جدید و توسعه یافته درAutoCAD 2015

مطالب اتوکد سه بعدی:

 • فصل اول: مفاهیم و اصول نقشه برداری سه بعدی
 • فصل دوم: دستورات سه بعدی صفحه تصویر (۱)
 • فصل سوم: دستورات سه بعدی صفحه تصویر (۲)
 • فصل چهارم: ترسیم اجسام سه بعدی
 • فصل پنجم: ایجاد مدلهای حجمی از ترسیمات دو بعدی
 • فصل ششم: ابزارهای کمک ترسیمی سه بعدی
 • فصل هفتم: ایجاد سطوح
 • فصل هشتم: ایجاد توری‎ها
 • فصل نهم: ویرایش ترسیمات سه بعدی
 • فصل دهم: نور
 • فصل یازدهم: مواد ورندر
 • فصل دوازدهم: متحرک سازی
 • فصل سیزدهم: تنظیمات کاغذ و چاپ ترسیمات سه بعدی
 • فصل چهاردهم: عناوین تکمیلی در اتوکد
 • فصل پانزدهم: عناوین جدید و توسعه یافته در اتوکد ۲۰۱۵

مطالب ۲۰۲۰Design

 • فصل اول: مفاهیم اولیه طراحی داخلی
 • فصل دوم: آشنایی اولیه با ۲۰-۲۰ Design
 • فصل سوم: ترسیم دیوارها و دریچه‎ها
 • فصل چهارم: قرار دادن لوازم خانگی ،کابینتهای زمینی، دیواری و ایستاده
 • فصل پنجم: ایجاد جزیره
 • فصل ششم: سایر امکانات ۲۰-۲۰ Design
 • فصل هفتم: Rendering و تنظیمات نهایی
 • فصل هشتم: Item list و Drawing layout

مطالب Kitchen Draw 6

 • فصل اول: مفاهیم اولیه طراحی داخلی
 • فصل دوم: شروع کار با نرم افزار Kitchen Draw
 • فصل سوم: ایجاد واعمال تغییرات در پروژه
 • فصل چهارم: کار با ابزارها
 • فصل پنجم: ترسیمات اشکال
 • فصل ششم: خلق تصاویر واقعی و سازگار نمودن کاتالوگها
 • فصل هفتم: تمرینهای عملی در Kitchen Draw

مطالب V-Ray

 • فصل اول: آشنایی با مفاهیم گرافیک
 • فصل دوم: آشنایی با تنظیمات ساده و اصلی V-ray
 • فصل سوم: انتخاب موتور رندر و نورپردازی غیر مستقیم (Indirect Illumination(GI
 • فصل چهارم: نورپردازی در V-ray Vray environment
 • فصل پنجم: متریال Vray Mtl و آشنایی با قسمت Basic parameters
 • فصل ششم: آشنایی با تنظیمات دوربین در V-ray Camera
 • فصل هفتم: کاربرد Plug-inهای هندسی در V-ray
 • فصل هشتم: سیستم محاسبه Caustiics
 • فصل نهم: صحنه‎های داخلی در V-ray
 • فصل دهم: تصاویر HORI و کاربردهای Vray تصاویر HORI

مطالب متره و برآورد

 • فصل اول: آشنایی با پیش تعاریف متره و برآورد
 • فصل دوم: آشنایی با ضرایب، پیمان‎ها و روابط
 • فصل سوم: آشنایی با برگه‎های بررسی (۱)
 • فصل چهارم: آشنایی با برگه‎های بررسی (۲)
 • فصل پنجم: نیازمندی‎های متره
 • فصل ششم: آشنایی با جایگاه متره
 • فصل هفتم: بررسی سرفصلهای دفترچه فهرست بها در مثالها (بخش اول)
 • فصل هشتم: بررسی سرفصلهای دفترچه فهرست بها در مثالها (بخش دوم)
 • فصل نهم: بررسی سرفصلهای دفترچه فهرست بها در مثالها (بخش سوم)
 • فصل دهم: بررسی سرفصلهای دفترچه فهرست بها در مثالها (بخش چهارم)

مطالب Revit Architecture

 • فصل اول: دنیای اتودسک رویت
 • فصل دوم: ساخت یک مدل
 • فصل سوم: ایجاد نماها
 • فصل چهارم: کار با ابزارهای اتودسک
 • فصل پنجم: اندازه‎گذاری و یادداشت نویسی
 • فصل ششم: طبقات
 • فصل هفتم: بام‎ها
 • فصل هشتم: آیتم های سازه‎ای
 • فصل نهم: سقف نواحی داخلی
 • فصل دهم: پلکان، رمپ‎ها و نرده‎ها
 • فصل یازدهم: نقشه جزییات
 • فصل دوازدهم: ایجاد مشاهدات خاص و ایجاد صفحات
 • فصل سیزدهم: ایجاد پلانهای ناحیه و اتاق
 • فصل چهاردهم: موضوعات دیوار پیشرفته
 • فصل پانزدهم: ایجاد فامیلی‎ها
 • فصل شانزدهم: سایت و توپوگرافی
 • فصل هفدهم: تهیه رندر و ارائه
 • فصل هجدهم: عناوین جدید و توسعه یافته در Revit Architecture 2017

مطالب کاربرد ۳Ds MAX در معماری

 • فصل اول: آشنایی با ۳Ds Max- بخش اول
 • فصل دوم: آشنایی با ۳Ds Max- بخش دوم
 • فصل سوم: کار با اجسام
 • فصل چهارم: ارتباط بین اتوکد و ۳Ds Max
 • فصل پنجم: اصول مدلسازی
 • فصل ششم: تغییردهنده‎ها و موضوعات ترکیبی
 • فصل هفتم: مدلسازی درب و پنجره
 • فصل هشتم: مدلسازی پله، دیوار، گیاه و نرده
 • فصل نهم: اصول مواد و نقوش
 • فصل دهم: نورپردازی
 • فصل یازدهم: دوربینها
 • فصل دوازدهم: آشنایی با رندر

مطالب  SketchUp

 • فصل اول: آشنایی با Google SketchUp
 • فصل دوم: آشنایی با منوها و ابزارها
 • فصل سوم: رسم و ایجاد یک مدل ساده
 • فصل چهارم: طراحی ساختمان
 • فصل پنجم: ساخت پلکان و سقف
 • فصل ششم: سازماندهی کردن مدل
 • فصل هفتم: مدلسازی متقارن و کار با ابزارهای مقیاس دهی و ترسیم
 • فصل هشتم: مدلسازی با تصاویر و کار با Sandbox
 • فصل نهم: تغییر ظاهر مدل با استفاده از Style
 • فصل دهم: کار با نور و سایه
 • فصل یازدهم: آشنایی با انواع خروجی‎ها
 • فصل دوازدهم: بررسی انواع ماهیتها
 • فصل سیزدهم: استفاده از پلاگین VRay برای رندرگیری
 • فصل چهاردهم: معرفی ویژگیها و ابزارهای جدید Sketchup 2015

توضیحات تکمیلی

برند

زمان آموزش

۱۹۰ ساعت

نوع آموزش

مالتی مدیا

شماره مجوز

۸-۰۰۰۹۷-۰۴۷۶۹۵

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه آموزشی فارسی، تصویری و مالتی مدیای Architectural Engineeringمجموعه آموزشی مهندسی معماری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *