حراج!
آموزش جامع ریاضی و آمار

آموزش فارسی، تصویری و مالتی مدیای ریاضیات و آمارآموزش جامع ریاضی و آمار

۴۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۰۰۰ تومان

 • دوره‎های آموزشی ریاضیات و آمار
 • محیط %۱۰۰ چندرسانه‎ای، با حل تمارین عملی ویژه
 • ۲۵ ساعت آموزش به همراه فایل مثالها و تمارین
 • مجهز به متد آموزشی چندرسانه‎ای

100 در انبار

 آموزش جامع ریاضی و آمار :

این مجموعه شامل یک دوره ۲۵ ساعته آموزش جامع ریاضی و آمار در محیطی صددرصد چندرسانه‎ای، فارسی و تصویری است که بررسی و دوره تعدادی از معروفترین و پرکاربردترین نرم‎افزارهای تحلیلی در این زمینه را نیز پوشش میدهد. از جمله این نرم‎افزارها میتوان به نرم افزار تحلیلی لیزرل اشاره کرد که جهت محاسبات تحلیل عاملی به منظور تحلیل واریانس بر مبنای توصیف آنها بین چند متغیر وابسته استفاده میشود. همینطور نرم افزار Minitab که ابزاری است کامل برای آنالیز اطلاعات، تجزیه و تحلیل آماری و محاسبات ریاضی. نرم افزار دیگری که در این بسته آموزشی به آن پرداخته میشود، نرم افزار R است که یک محیط نرم افزاری و در واقع یک زبان برنامه ‎نو.یسی است که برای محاسبات ریاضی و آماری به کار میرود.

Splus ،Stata و Statistica سه نرم افزار کاربردی و بسیار سودمند دیگری هستند که در این بسته آموزشی مورد بررسی قرار میگیرند.

Splus نرم افزاری است جهت تحلیل کمی مدلها و داده‎های آماری، Stata که نرم‎افزار تحلیلی چند منظوره بوده، علاوه بر تجزیه تحلیل آماری و ترسیم انواع نمودار، جهت برنامه نویسی، شبیه سازی و مدیریت اطلاعات هم به کار میرود.

نرم افزار Statistica که یک نرم افزار کاملا حرفه‎ای و تخصصی بوده، جهت محاسبات آماری و ریاصی و نیز کنترل کیفیت به کار گرفته میشود.

محصول پیش رو، به بهترین و کاملترین نحو ممکن، به صورت کاملا فارسی، تصویری و چندرسانه‎ای، به آموزش جامع ریاضی و آمار می‎پردازد.

آموزش جامع ریاضی و آمار

مباحث  آموزش جامع ریاضی و آمار به تفصیل، به شرح زیر می‎باشد:

 • مباحث آموزش لیزرل
 • درباره نرم افزار، تحلیلهای پایه
 • متغیرهای پنهان، ترسیم نمودار مسیر
 • دستور Data Screening
 • توزیع برنولی، معرفی و ترسیم نمودارها
 • Bar Chart، نمودار دایره‎ای
 • نمودار Histogram، نمودار پراکنشی
 • نمودار ماتریس پراکنشی بر پایه چند متغیر
 • ۳D Bar Chart،Box&Whisker Plot
 • مدلهای چند سطحی خطی، غیر خطی
 • مدلهای خطی عمومی
 • توزیع Poisson و Multinomial
 • مباحث آموزش اِستَتا

درباره نرم افزار، مدیریت داده‎ها، ویرایش داده‎ها:

 • دسترسی به مشخصات ساختاری داده‎ها
 • اختصاص برچسب ها به مقادیر دلخواه متغیرها
 • توصیف آماری ساده از متغیرها
 • تحلیل‎های پایه، آمار استنباطی
 • آزمون مقایسه میانگین، ارتباط بین متغیرها
 • نگاهی به چند نمودار، رگرسیون خطی و غیر خطی
 • Logistic Regression
 • تحلیل جدول واریانس، ترسیم و تحلیل انواع نمودار
 • نمودار پراکنشی با خط رگرسیون درجه ۲
 • نمودار خطی،  نمودار ماتریس پراکنشی
 • نمودار هیستوگرام، ترسیم نمودار تلفیقی
 • نمودار جعبه‎ای، نمودار میله‎ای
 • نمودار ناحیه‎ای، نمودار نوع Contour
 • تحلیلهای پیشرفته، شبیه‎سازی مقادیر گمشده
 • متد شبیه سازی مونت کارلو (دستورmi estimate)
 • تحلیل تناظر، تحلیل عاملی، تحلیل بقا
 • مدلسازی معادله ساختاری
 • Weibull Regression
 • رگرسیون روی عرض از مبدأ
 • نگاهی به نمودارهای سری زمانی
 • مباحث آموزش مینی تب
 • آشنایی کلی با Minitab، داده‎ها و پارامترهای آماری
 • نمایش داده‎های کیفی: Bar Chart,Pie Chart,Pareto Chart
 • کد گذاری: عددی به عددی, عددی به متنی
 • نمودار استخوان ماهی Fish Bone Diagram، نمودار پراکنش
 • نمایش داده‎های کمی، بافت نگار  Histogram
 • انواع نمودار شاخه و برگ، نمودارهای کنترل  Control Chart
 • تجزیه و تحلیل کارآیی فرآیند Process-Capability Analysis
 • آزمون فرض Test Of Hypothesis، گراف طرح خطی Line Plot
 • گراف طرح توزیع احتمال Probability Distribution Plot
 • مباحث آموزش اس.پلاس

درباره نرم افزار، مدیریت داده‎ها، تحلیلهای پایه:

 • توزیع اعداد تصادفی بر پایه توزیع یکنواخت، محاسبه مقدار احتمال
 • محاسبه مقدار تابع چگالی، محاسبه چندک ها، دستور Mean
 • محاسبه دامنه مقادیر، واریانس ریشه دوم، چولگی و کشیدگی
 • دستور Summery، رسم نمودار هیستوگرام دو متغیر
 • نمایش مشاهداتی خاص وابسته به شرطی دلخواه
 • چک کردن وضعیت برازش مدل، بررسی بهینه بودن و نبودن مدل، نمایش خط برازش
 • تحلیل و بررسی خروجی، تحلیل‎های استنباطی، استنباط آماری بر پایه یک و یا چند نمونه
 • رسم نمودارهای هیستوگرام، جعبه‎ای، تابعی و پراکنشی
 • Wilcoxon Signed-Rank Test
 • F Test for Variace equality Welch Modified Two-Sample t-Test
 • رسم نمودارهای خطی برای ارتباط بین دو متغیر، آزمون فرض استقرار صفر
 • Kendall’s Rank Correlation Tau،Chi-Square Goodness of Fit Test
 • One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test of Composite Normality
 • Two-Sample Kolmogorov-Smirnov Test of Composite Normality
 • رگرسیون، مدلسازی مبتنی بر رگرسیون، رگرسیون چند گانه، دستور Summery
 • بررسی دیداری ماتریس پراکنشی، برازش رگرسیون عادی، برازش رگرسیون robust
 • مقایسه نموداری، رسم نمودارهای جعبه‎ای متغیرهای مستقل
 • با گروه‎بندی روی متغیرهای وابسته، تحلیل واریانس و کاربرد آن
 • رسم نمودار میانگین نمونه‎ای، رسم نمودار تشخیصی، تحلیل hexbin
 • تحلیل واریانس معکوس متغیر پاسخ، مقایسه چندگانه، تحلیلهای پیشرفته
 • تحلیل مؤلفه‎های اصلی، تحلیل عاملی، تحلیل خوشه‎ای، بررسی نمودار زمان بقا
 • مباحث آموزش آر

درباره نرم افزار، مدیریت داده‎ها، فراخوانی داده‎ها از پرونده خارجی:

 • دستور read.Table، دستور  read.DIF، دستور read.CSV
 • دستور ftable، دستورread.mtb، دستور read.s،دستورread.Spss
 • انواع داده‎ها، تحلیلهای پایه، بررسی انواع نمودارهای
 • هیستوگرام، جعبه‎ای، پراکنشی، ساقه و برگ و …
 • Shapiro_Wilk Test،One_Sample Kolmogorov_Smirnov Test
 • Welch Two Sample T_Test
 • Two Sample T_Test،Wilcoxon rank sum Test
 • مدلهای خطی و غیر خطی و  برازش خطی عمومی
 • مدلهای برازش غیر خطی، رگرسیون کمترین مربعات
 • بررسی نمودارهای تشخیص و کمینه مربعات غیر خطی
 • تحلیلهای پیشرفته، تحلیل رگرسیون دو جمله‎ای منفی
 • تحلیل رگرسیون دو جمله‎ای منفی برای داده‎های سانسور شده
 • تحلیل رگرسیون دو جمله‎ای منفی برای مشاهداتی با پاسخ صفر
 • تحلیل همبستگی دو سویه چند متغیره، استاندارد ضرایب همبستگی
 • مباحث آموزش اِستَتیستیکا

درباره نرم افزار، آغاز کار با نرم افزار، مدیریت  متغیرها:

 • آشنایی با پنجره تحلیل،تحلیلهای پایه
 • بررسی پنجره‎ای Basic Statistics، Descriptive Statistics
 • GRM Multiple Regression،Multiple Linear Regression
 • پنجره Multiple Regression Results،Residual Analysis
 • تحلیلهای ناپارامتری، تحلیل نوع ۲*۲ Tables
 • تحلیل نوع Comparing Two Dependent Samples
 • تحلیل نوع Comparing Two Independent Samples
 • تحلیل نوع Observed versus expected
 • تحلیل نوع Correlations Speaman,Kendall Tau ,Gamma
 • تحلیل نوع Vomparing Multiple Indep Samples
 • آمار صنعتی، طرح آزمایشها، کنترل کیفیت، تحلیل روند
 • تحلیل نوع Mixture designs an triangular surfaces
 • Multiple SUSUM Chart ،Pareto Chart Analysis
 • مدلهای خطی و غیر خطی و مدل رگرسیون خطی
 • رگرسیون COX، تفسیر روند سری، تحلیل طیفی (تحلیل فوریه)
 • تحلیلهای پیشرفته، تحلیل آماری چند متغیره، تحلیل خوشه‎ای
 • تحلیل تناظر (تحلیل تکمیلی)، تحلیل نوع Gage Linearity، کاهش بُعد

آموزش جامع ریاضی و آمار در این محصول، به همراه حل تمرینهای متعدد بوده، فایل مثالها و تمارین را نیز شامل می‎شود.

توضیحات تکمیلی

برند

زمان آموزش

۲۵ ساعت

نوع آموزش

مالتی مدیا

شماره مجوز

۸-۰۰۲۸۲-۰۴۲۰۸۰

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش فارسی، تصویری و مالتی مدیای ریاضیات و آمارآموزش جامع ریاضی و آمار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *